Garīgā aprūpe

Kultūras pasākumi

Pie mums tiek daudz domāts par klientu sabiedrisko un kultūras dzīvi, kas klientiem ir ļoti svarīgi, lai klienti justos piederīgi, sabiedrībā esoši.

Pēc katra mūsu klienta reliģiskās pārliecības un ticības – pie mums pieejama garīgā aprūpe pie dažādu konfesiju garīdzniekiem.

Kultūras pasākumos ar koncertiem viesojas:

 •      Akardeonists Aivars Kažis 2 reizes mēnesī
 •      Pāvilostas mūzikas skolas audzēkņi ar skolotājiem
 •      Jūrmala senioru ansamblis
 •      Skolotāju diena – mūsmājas
 •      Ikmēneša jubilāru apsveikumu pasākums
 •      Uldis Marhilēvičs 2 reizes gadā
 •      Katra mēneša otrā svētdienā Luterāņu draudzes dievkalpojums
 •      Katra mēneša pēdēja trešdienā Pareizticīgo draudzes dievkalpojums
 •      Katra mēneša trešajā svētdienā Katoļu draudzes dievkalpojums
 •      Katra mēneša pirmajā svētdienā Baptistu draudzes dievkalpojums
 •      Ziemassvētkiem un Jāņu dienai veltīti tematiskie atpūtas pasākumi ar galdiņiem un dzīvo mūziku
 •      Zvejnieku svētkiem veltīts pasākums